Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, nabór 18.10.2021 – 22.12.2021.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu Biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności firmy AKMEL.  Powinien on być sporządzony zgodnie z obowiązującym wymogiem dotyczącym modelu biznesowego określonym w dokumentacji Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Program Operacyjny Polski Wschodniej nabór 18.10.2021 – 22.12.2021

 

Treść zapytania: 

Zapytanie ofertowe AKMEL 29.10.2021

Załącznik do zapytania ofertowego AKMEL z dnia 29.10.2021:

Załącznik 1 do zapytania ofertowego